วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2562
สาขาวิชา/สาขางาน ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน (2107011)
วันมอบตัว : มอบตัว วันอังคาร ที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ตรวจสอบผลที่ถูกต้องกับการประกาศผลอย่างเป็นทางการกับทางวิทยาลัยฯ อีกครั้งหนึ่ง
ลำดับ รหัสผู้สมัครชื่อ-สกุลหมายเหตุ
1 6271008268นางสาวสมิตาคำแก้ว
2 6271008326นางสาวศศิพาพงษ์ปลื้ม
3 6271008336นางสาวสุนันทาจาโร
4 6271008415นายทินกรบิลโส๊ะ
5 6271008497นางสาวรัฐชนกหลงสัน
6 6271008582นางสาวเกษราสอนคง
7 6271008588นางสาวสุภาวดีสิงห์ศรีสันติ
8 6271008608นายธนกรดำรักษ์
9 6271008644นายศรยุทธ์สงทวน
10 6271008647นางสาวสุรีภรศรีแก้ว
11 6271008767นายอนุวัตรณะสงขลา
12 6271008863นางสาวณัฏฐณิชาศรีสุวรรณ
13 6271008864นางสาวภัทรวรินทร์บัวขาว
14 6271008898นางสาวเจนจิรานวลเขียว
15 6271008899นางสาวอัจฉราบริรักษ์
16 6271008918นายธนวัฒน์พร้อมมูล
17 6271008972นางสาวสมฤทัยจันทภาโส
18 6271008994นายรัชชานนท์จันมุณี
19 6271009027นางสาวอัณธิชาอนันต์
20 6271009094นางเพ็ญนภาประสมพงษ์
21 6271009211นางสาวพัชราภรณ์แสงสุข
22 6271009303นายณัฐชนนอ่อนแก้ว
23 6271009374นายวงศธรคำตา
24 6271009651นางสาวพุฒิกานต์ไพบูลย์รุ่งโรจน์
25 6271009704นายเจนณรงค์สนัทมัจโร
26 6271009706นายวัชรินทร์ชูนาค
27 6271009710นางสาวอภิญญานพวงค์
28 6271009735นางสาวพรชนันมีชนะ
29 6271009741นางสาวอาริษาแก้วมรกฎ
30 6271009872นางสาวณฐพรทอพิมาย
31 6271009879นายณัฐพลมงคลการ
32 6271009898นางสาวณัฐริกาเพ็ชรรัตน์
33 6271009907นางสาวษิรินาถย้อมสี
34 6271009936นายธเนศสอดำ
35 6271009970นายวัชรศักดิ์ชอบกิจ
36 6271009980นายสริวิชญ์นุ่นรักษา
37 6271010003นายณัฐวัตรลักษณะโต
38 6271010010นายอดิลันสามะอาลี

[ ระบบตรวจสอบผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562 ]

[ กลับหน้าหลักการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562]

จำนวนครั้งที่หน้านี้ถูกเรียก 74461 ครั้ง
program by : kampol@htc.ac.th