วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2562
สาขาวิชา/สาขางาน ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (2105012)
วันมอบตัว : มอบตัว วันอังคาร ที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ตรวจสอบผลที่ถูกต้องกับการประกาศผลอย่างเป็นทางการกับทางวิทยาลัยฯ อีกครั้งหนึ่ง
ลำดับ รหัสผู้สมัครชื่อ-สกุลหมายเหตุ
1 6271008461นายพฤกษ์ธิปกรณ์พรหมคณะ
2 6271008945นายภูวรินทร์ยีหล๊ะ
3 6271009135นายวัชรพงศ์ขุนนุ้ย
4 6271009161นายพระนายคงศรัเจริญ
5 6271009536นางสาวสุชีราบาฮา
6 6271009623นางสาวเรวดีดาวเรือง
7 6271009632นายกุลธัชสาธิตสิทธิพร
8 6271009633นายกุลพัทธ์ชูสงค์
9 6271009667นายสุรโชฐดิสสระ
10 6271009740นายณภัทรวัฒนาพันธ์
11 6271009798นายลัชชานนท์ฮ่องสกุล
12 6271009882นายธนวัฒน์จันทโชติ

[ ระบบตรวจสอบผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562 ]

[ กลับหน้าหลักการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562]

จำนวนครั้งที่หน้านี้ถูกเรียก 74495 ครั้ง
program by : kampol@htc.ac.th