วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2562
สาขาวิชา/สาขางาน ช่างไฟฟ้ากำลัง (2104012)
วันมอบตัว : มอบตัว วันอังคาร ที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ตรวจสอบผลที่ถูกต้องกับการประกาศผลอย่างเป็นทางการกับทางวิทยาลัยฯ อีกครั้งหนึ่ง
ลำดับ รหัสผู้สมัครชื่อ-สกุลหมายเหตุ
1 6271008028นายนิติธรมุสิกะไชย
2 6271008361นายณัฐศักดิ์เอียดแก้ว
3 6271008797นายปวศิตทองสุข
4 6271008868นายพลธรณ์โคตรศรี
5 6271008942นายฟิตตรีเหมมัน
6 6271009012นายกฤติโชติชัยพัฒณ
7 6271009039นายศักรินทร์ยงประเดิม
8 6271009147นายพงศ์พลขาวสุข
9 6271009316นายณัฐพงศ์อินทรภักดี
10 6271009436นายพีรศักดิ์ดำรัตนา
11 6271009572นายสายฟ้านพรัตน์
12 6271009858นายกฤษณะบุญมีพิพิธ
13 6271010034นายภคินนาคะเกษม

[ ระบบตรวจสอบผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562 ]

[ กลับหน้าหลักการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562]

จำนวนครั้งที่หน้านี้ถูกเรียก 74499 ครั้ง
program by : kampol@htc.ac.th