|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
ความรู้งานประกันภายใน
ความรู้เกี่ยวกับงานประกันภายนอก
ฝ่ายวิจัย
สำหรับผู้ขอรับทุนวิจัย
ระบบจัดการข้อมูลวิจัย
ข้อมูลนักวิจัย
บทความวิจัย / วิชาการ / ตีพิมพ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
มาตรฐานที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8
ตัวบ่งชี้ที่ 1.9
มาตรฐานที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5
มาตรฐานที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5
ตัวบ่งชี้ที่ 3.6
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8
ตัวบ่งชี้ที่ 3.9
ตัวบ่งชี้ที่ 3.10
ตัวบ่งชี้ที่ 3.11
ตัวบ่งชี้ที่ 3.12
มาตรฐานที่ 4
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
มาตรฐานที่ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2
มาตรฐานที่ 6
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2
ตัวบ่งชี้ที่ 6.3
ตัวบ่งชี้ที่ 6.4
มาตรฐานที่ 7
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2
มาตรฐานที่ 8
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1
ตัวบ่งชี้ที่ 8.2
ตัวบ่งชี้ที่ 8.3
ตัวบ่งชี้ที่ 8.4
ตัวบ่งชี้ที่ 8.5
ตัวบ่งชี้ที่ 8.6
ตัวบ่งชี้ที่ 8.7
ตัวบ่งชี้ที่ 8.8
ตัวบ่งชี้ที่ 8.9
ตัวบ่งชี้ที่ 8.10
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 14  
เข้าชมเดือนนี้ : 53  
เข้าชมปีนี้ : 6,643  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 38,402  
  ตัวบ่งชี้ที่ 7
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน

ตัวบ่งชี้ที่ 7 ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง

ประเด็นพิจารณา
ลำดับที่
ประเด็นการพิจารณา
มี/ไม่มี
แนบหลักฐาน
1
แต่ละสาขามีจำนวนผู้เรียนที่ได้เรียนโดยระบบความร่วมมือในสถานประกอบการหรือหน่วยภาคี/เครือข่ายที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่าร้อยละ
มี
Download
2
ผแต่ละสาขางานมีจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของผุ้เรียนที่ได้เรียนโดยระบบความร่วมมือในสถานประกอบการหรือหน่วยภาคี/เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 20  ชั่วโมงต่อปี สำหรับระดับปวช และไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมงต่อปี สำหรับระดับ ปวส.
มี
Download
3
แต่ละสาขางานดำเนินการให้ผุ้เรียนที่เรียนโดยระบบความร่วมมือทุกคน และได้รับการนิเทศจากครูฝึกในสถานประกอบการ แต่กรณีที่ไม่มีสัญญาความร่วมมืออย่างเป็นทางการสามารถใช้หนังสือขอความร่วมมือและหนังสือตอบรับความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงาน หรือภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องแทนได้
มี
Download