ประเภท : ข่าวสารชมรมวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  ภาพบรรยากาศการออกแนะแนว เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ด้านวิชาชีพ (ช่างเชื่อมฯ) ณ โรงเรียนแจ้งวิทยา 
  ทำบุญแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ อังคารที่ 10 ม.ค. 2566 
  โครงการอบรมมัคคุเทศก์ ดำเนินการโดยชมรมวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ  
  เชิญชวนนักเรียน/นักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมมัคคุเทศก์ ในวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 ณ.หอประชุม วิท 
  ขอแสดงความยินดี กับประธานชมรมวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ ปีการศึกษา 2565 
  ขอเชิญชวนให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ไปใช้สิทธิเลือกตั้งประธานชมรมวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ ปีการศึกษา 2566 
  คณะครู และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแนะแนว เสริมสร้างทักษะสู่ช่างเชื่อมมืออาชีพ ณ.ห้องโสตทัศนศึกษา  
  โครงการแนะแนว เสริมสร้างทักษะสู่ช่างเชื่อมมืออาชีพ ในวันจันทร์ที่22 สิงหาคม 2565 ณ.ห้องโสตทัศนศึกษา  
มีข้อมูลทั้งหมด  8  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1