ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับ อศจ. สงขลา สาขาช่างเชื่อมโลหะ และเทคนิคโลหะ(งานเชื่อมและตรวจสอบงานเชื่อ 
  เตรียมการการจัดการแข่งขันทักษะฯ ระดับ อศจ.สงขลา 
  ศึกษาดูงานบริษัทเลิศวิลัยฯ 
  โครงการทำบุญแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ และสานสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้อง2561 
  ตารางกำหนดวันเวลาสอบปลายภาค1/2559 
  ประกาศเสนอประชาวิจารณ์ชุดฝึกการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีเชื่อมประสาน 
  รับสมัครโควตานักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส 
  กิจกรรมทำบุญแผนก58 
  การแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะระดับภาคใต้ 
  โครงการทำดีเพื่อพ่อ ปลูกป่าชายเลน 
มีข้อมูลทั้งหมด  14  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/2

1 2