|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล CVM&Excellent Center
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
ตารางเรียน ตารางสอน
ตารางเรียนนักเรียน-นักศึกษา 2/2564
ตารางเรียนระดับ ปวช.-ปวส. 2/2560
ตารางสอนครู 1/59
ตารางเรียนระดับ ปวส. ภาคเรียน1/2559
ตารางเรียนระดับ ปวช. ภาคเรียน1/2559
Download ตารางสอนครูช่างเชื่อม 2/58
ตารางเรียนนักศึกษา 2/2558
ข้อมูลครู
1. นายสมพงษ์ นนทพันธ์
2. ครูบุญชม รามณรงค์
3. ครูมีชัย คองประชุม
4. นางสาวกฤติกา ขาวนุ่น
5. นางสาวจิตติมา เส็มเจริญ
6. นายอัคคกิตติ์ แก้วดำ
7. นายมงคลฤกษ์ ทองมาก
8. ครูสมศักดิ์ รอดนุ่น
9. ครูสุทธิพงศ์ อนันตพันธุ์
10. ครูอธิพงษ์ สังข์ทอง
11. ครูชาญรวี กายพันธ์
12. นางสาวเกปรียา น้อมอ่อนศรี
13. นางสาวฐิติกานต์ คชกาญจน์
14. นางสาวปุณณภา อิสโร
15. นายนพรัตน์ กาญจนันท์
16. นายนันทยศ จินดาวงศ์
17. นายกฏจมากัณฐ์ นพฤทธิ์
19. นายศักดิ์นรินทร์ รัตนมณี
20. ว่าที่ ร.ต.หญิงเสาวลักษณ์ สกูลวงค์
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 22  
เข้าชมเดือนนี้ : 364  
เข้าชมปีนี้ : 3,027  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 37,945  
  5. นางสาวจิตติมา เส็มเจริญชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) : นางสาวจิตติมา  เส็มเจริญ
ชื่อ-สกุล (Eng.) : 
ตำแหน่ง : ครู  คศ.2
เบอร์โทร : 0824281252
อีเมล์ : jittima_1252@hotmail.com
facebook : 
Line  ID :