|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566
ข้อมูล CVM&Excellent Center
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
ตารางเรียน ตารางสอน
ตารางเรียน ปวช.1-3 ปีการศึกษา2/2565
ตารางเรียน ปวส.1-2 ปีการศึกษา2/2565
ตารางสอนครู ปีการศึกษา 2/2565
โครงสร้างหลักสูตร ปวช.
โครงสร้างหลักสูตร ปวช.2562 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
โครงสร้างหลักสูตร ปวช.2562ปรับปรุง2565
โครงสร้างหลักสูตร ปวส.
โครงสร้างหลักสูตร ปวส.2563 สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
แผนการเรียน ปวช. และ ปวส.
แผนการเรียน ปวช. รหัส6320103
แผนการเรียน ปวช. รหัส6420103
แผนการเรียน ปวช. รหัส6520103
แผนการเรียน ปวส. รหัส6430103 ปกติ
แผนการเรียน ปวส. รหัส6430103 ม.6
แผนการเรียน ปวส. รหัส6430103 ทวิภาคี
แผนการเรียน ปวส. รหัส6530103 ปกติ
แผนการเรียน ปวส. รหัส6530103 ม.6
แผนการเรียน ปวส. รหัส6530103 ทวิภาคี
ข้อมูลครู
1. นายอัคคกิตติ์ แก้วดำ
2. นายมงคลฤกษ์ ทองมาก
3. นายบุญชม รามณรงค์
4. นายสมพงษ์ นนทพันธ์
5. นายมีชัย คองประชุม
6. นางสาวกฤติกา ขาวนุ่น
7. นางสาวจิตติมา เส็มเจริญ
8. นายเอกชัย แก้วขวัญ
9. นางสาว ธมลวรรณ จันทร์คล้าย
10. นายสมศักดิ์ รอดนุ่น
11. นายสุทธิพงศ์ อนันตพันธุ์
12. นายอธิพงษ์ สังข์ทอง
13. นายชาญรวี กายพันธ์
14. นางสาวเกปรียา น้อมอ่อนศรี
15. นางสาวฐิติกานต์ คชกาญจน์
16. นางสาวปุณณภา อิสโร
17. นายนันทยศ จินดาวงศ์
18. นายกฏจมากัณฐ์ นพฤทธิ์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
1. นายพันธวิศ ขวัญนิมิตร
2. นางสาวชัญญา ดำแก้ว
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 19  
เข้าชมเดือนนี้ : 384  
เข้าชมปีนี้ : 2,432  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 54,998  
  ต้อนรับ คุณสท้านภพ อ่ำสุพรรณ Country Manager (Thailand) สมาคมงานเชื่อมอังกฤษ (TWI Training & Service
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่  28-09-2565
ต้อนรับ คุณสท้านภพ อ่ำสุพรรณ Country Manager (Thailand) สมาคมงานเชื่อมอังกฤษ (TWI Training & Service Co.,Ltd) รศ.ดร.ประภาศ เมืองจันทร์บุรี และ ดร.มาณวิกา คงพ่วง จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ นายเกษม เพชรถาวร ช่างเชื่อม บริษัท AWP TECH จำกัด เข้าเยี่ยมชมศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) และ ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (CVM) สาขาวิชาเทคนิคโลหะ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ พร้อมหารือเพื่อเชื่อมโยงการเรียนการสอนระหว่าง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 12 สงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ โดยมีหัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ และคณะครูแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ ให้การตอนรับ ณ ห้องประชุมสำนักงานศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (CVM) แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่


  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว