|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลครู
ครูธีระ นัคราบัณฑิตย์
ครูนิรันดร์ กลับบุญช่วย
ครูสุธรรม นาถประดิษฐ์
ครูชินชาต ณ พัทลุง
ครูปวิช คงศักดิ์
ครูอดิศักดิ์ บุญชูมณี
ครูขรรค์ชัย กาละสงค์
ครูบวรศักดิ์ คงเสน
ครูสมศักดฺิ์ หมู่เก็ม
ครูภานุ ลาภินี
ครูธนัท จันทบูลย์
ครูวัชรินทร์ แก้วเรื่อง
ครูณัฐวุฒิ ณ พัทลุง
นายฐิติวัสส์ อริยเจริญดำรงค์
ครูวิทยา จิตรจำนอง
ครูอภิชัย ศรเรือง
ครูณัฐพงษ์ ส่งโส
การเรียนการสอนภาควิชาช่างกโรงงาน
การเรียนการสอนการใช้เครื่องกัด CNC ( Computer Nume
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 7  
เข้าชมเดือนนี้ : 262  
เข้าชมปีนี้ : 2,352  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 33,641  
  การเรียนการสอนการใช้เครื่องกัด CNC ( Computer Nume

CNC เป็นคำย่อมาจากคำว่า Computer Numerical Control หมายถึงการใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยควบคุมการทำงานเครื่องจักรกลอัตโนมัติต่างๆ เช่น เครื่องกัด เครื่องกลึง เครื่องเจาะ เครื่องเจียระไน ฯลฯ โดยการสร้างรหัส ตัวเลข สัญลักษณ์ หรือเรียกว่าโปรแกรม NC ขึ้นมาควบคุมการทำงานของเครื่องจักรกล