ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์แผนกวิชาช่างก่อสร้าง   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  ขอเชิญประชุม 
  แผนกวิชาช่างก่อสร้าง ออกบริการ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) 
  การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 
  นศ.ช่างก่อสร้างคว้ารางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
มีข้อมูลทั้งหมด  4  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1