|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับแผนกวิชา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ตารางสอนครู-นักศึกษา
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อเรา
Facebook Fanpage

Warning: fopen(counts.dat) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /var/www/htc1/manage/frmManage_counter.php on line 76

Warning: flock() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/htc1/manage/frmManage_counter.php on line 77

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /var/www/htc1/manage/frmManage_counter.php on line 78

Warning: flock() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/htc1/manage/frmManage_counter.php on line 79

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /var/www/htc1/manage/frmManage_counter.php on line 80

Warning: fopen(countuser.dat) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /var/www/htc1/manage/frmManage_counter.php on line 91

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /var/www/htc1/manage/frmManage_counter.php on line 106

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /var/www/htc1/manage/frmManage_counter.php on line 109
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 4  
เข้าชมเดือนนี้ : 287  
เข้าชมปีนี้ : 3,783  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 13,650  
  เกี่ยวกับแผนกวิชา

          วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2481 โรงเรียนประเภทอาชีวศึกษา ได้เปิดดำเนินการขึ้นในจังหวัดสงขลาพร้อมกัน 2 โรงเรียน คือโรงเรียนช่างไม้สงขลาและโรงเรียนการช่างสตรีสงขลา เมื่อเริ่มดำเนินการโรงเรียนช่างไม้สงขลา มีครู 2 คน คือ นายจาบ แสงจันทร์ เป็นครูใหญ่และนายเขื่อน เขมาภรณ์ เป็นครูน้อย มีนักเรียน 30 คน อาศัยอาคารหลังเล็กในบริเวณโรงเรียนประชาบาล 1 ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ( โรงเรียนวิเชียรชมในปัจจุบัน ) เป็นอาคารเรียนและที่ทำการโรงฝีกงานได้อาศัยร่มไม้ของต้นก้ามปูและต้นหูกวาง

                   พ.ศ.2501 โรงเรียนช่างไม้่สงขลา ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนการช่างสงขลา" มีนายสุธน
         เจริญพงศ์ เป็นอาจารย์ใหญ่

                   พ.ศ.2503 โรงเรียนการช่างสงขลาได้เปิดสอนวิชาช่างอุตสาหกรรม ในระดับ ปวช. สาขา
         ช่างก่อสร้าง โดยรับนักเรียนที่สำเร็จชั้น 
ม.3 กับประโยคมัธยมอาชีวศึกษาตอนต้น หลักสูตร 3 ปี

                   พ.ศ.2514 โรงเรียนการช่างสงขลา ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนเทคนิคสงขลา"

                   พ.ศ.2521 เปิดทำการสอนระดับ ปวส. สาขาเทคนิิคการก่อสร้าง โดยรับนักเรียนที่สำเร็จ            
         ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
( ปวช.) และ ม.6

                   1 ตุลาคม 2522 โรงเรียนเทคนิคสงขลาวิทยาเขต 1 ได้แยกจากวิิทยาลัยอาชีวศึกษา
          สงขลาซึ่งมีอยู่ 2 วิิทยาเขต
ซึ่งวิทยาเขต 1 ได้ เปลี่ยนชื่อเป็น "วิิทยาลัยเทคนิิคหาดใหญ่" ซึ่ง
          ตั้งอยู่เลขที่ 7 ถนนกาญจนวนิช อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
มีพื้นที่ 80 ไร่ 3 งาน 16.6
          ตารางวาเป็นวิทยาลัยที่เปิดทำการสอนทางช่างอุตสาหกรรม

                    พ.ศ.2541 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ซึ่งรับจาก ม.6

  พ.ศ.2552 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง Home Solution
 
   ปัจจุบัน  เปิดทำการเรียนการสอนในระดับ ปวช. สาขาช่างก่อสร้าง และ ปวส. สาขาวิชา เทคนิคการก่อสร้าง